Ανάλυση Φύλλων Ροδιάς

 

Η ροδιά είναι ένα δένδρο που ευδοκιμεί στην Ελλάδα λόγω των κρύων χειμώνων και θερμών, ξηρών καλοκαιριών.

Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται ως καλλιεργητές να μπορούμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των δένδρων μας ώστε να τους προσφέρουμε αυτό που χρειάζονται, τόσο για να επιτύχουμε μια ποιοτική παραγωγή όσο και για να μειώσουμε τη ζημία αλλά και να αυξήσουμε το κέρδος της επένδυσής μας.

Τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη της ροδιάς είναι το Άζωτο (Ν) και το Κάλιο (Κ), τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη , το μέγεθος αλλά και την ποιότητα του καρπού. Εξίσου σημαντικά είναι και τα ιχνοστοιχεία, όπως το Μαγγάνιο(Mn) , ο Ψευδάργυρος (Ζn) και το Βόριο (Β), με τα οποία πολλές φορές χρειάζεται να ενισχύσουμε την καλλιέργεια μας, υπό μορφή διαφυλλικών λιπάνσεων.

Η ανάλυση φύλλων αλλά και εδάφους αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων λίπανσης, ή την προσαρμογή των ήδη υπάρχοντων προγραμμάτων λίπανσης.

Τα Εργαστήρια Αναλύσεων Mega είναι σε θέση να παρέχουν την επιστημονική υποστήριξη στον κάθε παραγωγό που κατανοεί τη σημασία και χρησιμότητά της.

Με μία ανάλυση φύλλων μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με την παγκόσμια βιβλιογραφία και να επέμβουμε στοχευμένα με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής μας, χωρίς να εξαρτόμαστε αποκλειστικά από τον παράγοντα τύχη.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να εφαρμόσετε επιτυχημένα πρακτικές διαχείρησης λίπανσης.

 

 

Φυλλοδιαγνωστική

Ορισμός: Είναι η ανάλυση φύλλων (φυτικών ιστών) από συγκεκριμένο μέρος του φυτού (plant part) ανάλογα με το είδος του κάθε φυτού, με απώτερο σκοπό τη διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης του φυτού (της καλλιέργειας).

Είναι δηλαδή η «ακτινογραφία» θα λέγαμε του φυτού ως προς τα θρεπτικά στοιχεία και την επάρκειά ή μη των στοιχείων αυτών στο έδαφος (ανάλυση εδάφους).

Η διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών, είναι δυνατή με βάση τη σύγκριση των τιμών που μετράμε στο εργαστήριο με τις τιμές που προέκυψαν από πειράματα ετών και υπάρχουν στη διάθεση των εργαστηρίων για αυτό το σκοπό.

Όλες οι επιστημονικές απόψεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα: Η μέθοδος αυτή αποτυπώνει καλύτερα την εικόνα της θρέψης των φυτών και τα πιθανά προβλήματα θρέψης ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μόνιμες καλλιέργειες όπως δένδρα, αμπέλι, ελιά, σπαράγγι κ.α. όπου η δειγματοληψία και η ανάλυση εδάφους αναφέρεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο όγκο εδάφους σε σχέση με τον όγκο εδάφους που αξιοποιούν οι ρίζες.

Επιπλέον, με την ανάλυση εδάφους δεν εξηγούνται επαρκώς καταστάσεις ανταγωνισμού θρεπτικών στοιχείων που ενδεχομένως να μπλοκάρουν την τροφοδοσία του φυτού με κάποια στοιχεία.

Αντιθέτως στη φυλλοδιαγνωστική φαίνεται τι ακριβώς προσλαμβάνει το φυτό και άρα τι του λείπει ή τι δεν χρειάζεται άλλο, και όχι τι υπάρχει ή δεν υπάρχει στο έδαφος.

 

 

 

 

Λίπανση Εδαφών

Δυναμική Λίπανση: Κάθε χρόνο το ίδιο χωράφι έχει διαφορετικές ανάγκες!

Η γονιμότητα του εδάφους δεν είναι στατικό γνώρισμα!

Μεταβάλλεται συνεχώς λόγω των αναπτυσσόμενων φυτών, της νιτροποίησης, της έκπλυσης θρεπτικών , της διάβρωσης και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Πριν από κάθε νέα λίπανση λοιπόν, πρέπει να γίνεται Ανάλυση Εδάφους ώστε να βελτιώνεται η γονιμότητα ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.
Mega Εργαστήρια Αναλύσεων
2394025056

 

 ΕΛΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ  - ΛΙΠΑΝΣΗ 

Η ποσότητα και ο τύπος λιπάσματος για την ελιά εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως είναι το έδαφος, οι κλιματικές συνθήκες, η κατάσταση και η  ηλικία του δένδρου, η ποικιλία, η βλάστηση και άλλα.

 

Πριν από την εφαρμογή λιπάνσεως σε έναν ελαιώνα, είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους (την υφή, τη σύσταση, τη διαπερατότητα, το βάθος κ.α.), παρά την περιεκτικότητα αυτού σε αφομοιώσιμα στοιχεία, που επηρεάζεται απο δίαφορες συνθήκες και είναι χρήσιμη μόνο για την επισήμανση τροφοπενίας ή περίσσειας κάποιου στοιχείου.

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η αντίδραση του εδάφους (pH) και η περιεκτικότητα αυτού σε ασβέστιο (Ca), λόγω της επιδράσης στην απορρόφηση των παρεχομένων λιπασμάτων.

Όλες οι παραπάνω παράμετροι προσδιορίζονται με τη βοήθεια της Εδαφολογικής Ανάλυσης.

Μας δίνεται δηλαδή μια εικόνα για το τί υπάρχει στο έδαφος, που μπορεί να αφομοιωθεί από το ελαιόδενδρο.

 

Πότε κάνω Ανάλυση Εδάφους για Ελιά;

 • Οπωσδήποτε πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας.
 • Σε περίπτωση διάγνωσης προβλημάτων θρέψης ή ασθενειών που πιθανώς σχετίζονται με τη θρέψη.
 • Συμπληρωματικά με την Ανάλυση Φύλλων για πλήρη εικόνα της θρεπτικής κατάστασης του ελαιώνα.
 • Κάθε 3 με 5 χρόνια , ανάλογα και με την εκτίμηση του ελαιοπαραγωγού.
 • Καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

ΕΛΙΑ :ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ - ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Με τη μέθοδο αυτή που είναι γνωστή ώς φυλλοδιαγνωστική προσδιορίζουμε τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία του δένδρου.

 

Για τον προσδιορισμό των διάφορων θρεπτικών στοιχείων χρησιμοποιούνται κυρίως τα φύλλα, γιατι :

 •  το φύλλο είναι το κύριο μεταβολικό όργανο του φυτού.
 •  όλες οι μεταβολές απο την εφαρμογή της λιπάνσεως φαίνονται στη σύσταση του φύλλου
 •  οι μεταβολές αυτές είναι πιο εμφανείς σε οριμένες φάσεις αναπτύξεως του
 •  η περιεκτικότητα των φύλλων σε μακροστοιχεία και μικροστοιχεία κατα τις διάφορες φάσεις της βλαστήσεως επηρεάζει την παραγωγή

Πότε κάνω Ανάλυση Φύλλων στην Ελιά;

 • Όταν εμφανιστεί πρόβλημα θρέψης, ή ασθένεια που πιθανώς σχετίζεται με τροφοπενία.
 • Τουλάχιστον 1 μήνα πριν την εφαρμογή λιπάνσεως.
 • Εκτός της περιόδου ανθοφορίας, κατα τη διάρκεια όλου του έτους.
 • Κάθε 3 με 5 χρόνια, συνδυαστικά με την Ανάλυση Εδάφους, ή κατά την εκτίμηση του ελαιοπαραγωγού ή του συμβούλου γεωπόνου.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η φυλλοδιαγνωστική βασίζεται στον προσδιορισμό των διάφορων θρεπτικών στοιχείων των φύλλων σε συγκεκριμένες φάσεις του βλαστικού κύκλου του φυτου (ανθοφορία και άλλα.) , που θεωρούνται πιο κατάλληλες για το σκοπό αυτό.

Αποσκοπεί στην παροχή μιας συνολικής εικόνας σχετικά με τη θρέψη του φυτού, που μας δίνει τη δυνατότητα εξειδικευμένης επέμβασης για βελτίωση της υγείας του φυτού και κατά συνέπεια αύξησης της παραγωγής. Ζήτηματα θρέψης σχετίζονται είτε με ελλείψεις θρεπτικών, είτε με υπερβολική περιεκτικότητα στοιχείων, σε τοξικές συγκεντρώσεις.

Η Ανάλυση Φύλλων είναι τρόπον τινά, μια "ακτινογραφία" του φυτού γενικότερα, καθώς μας πληροφορεί για την περιεκτικότητα των θρεπτικών στο φυτό ανεξαρτήτα από την περιεκτικότητα που εμφανίζει το ίδιο στοιχείο στο έδαφος.

 

Συνδυαστική Ανάλυση Εδάφους και Φύλλων για την Ελιά.

Αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο διάγνωσης προβλημάτων και βοηθητικό παράγοντα στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την εφαρμογή κατάλληλης καλλιεργητικής φροντίδας για βελτίωση της υγείας του φυτού και αύξηση της απόδοσης σε καρπό και ελαιόλαδο.

 

Αρχικά, η Ανάλυση Εδάφους μας πληροφορεί για τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους , τι είναι διαθέσιμο για το φυτό.

 

Η δε Ανάλυση Φύλλων, διευκρινίζει  τι έχει απορροφηθεί από το φυτό σε σχέση με τα διαθέσιμα θρεπτικά του εδάφους.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς μπορούμε να έχουμε υγιή φυτά στον κήπο μας;

 

 

Δέκα βήματα για επιτυχημένη καλλιέργεια

 1. Ανάλυση του εδάφους μας για να ξέρουμε τη σύστασή του και τις απαιτήσεις του στις βασικές διατροφικές ανάγκες (Ασβέστιο, Φώσφορο, Κάλι) ανάλογα με τις ανάγκες των φυτών μας. Μόνο σε ένα υγιές έδαφος υπάρχουν υγιή φυτά. Όπως η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τη διατροφή, το ίδιο συμβαίνει και στα φυτά.
 2. Λίπανση του κήπου με κομπόστα ή οργανικά λιπάσματα.
 3. Με ευνοϊκή συγκαλλιέργεια (όχι μονοκαλλιέργεια) και αλλαγή της θέσεως των φυτών κάθε χρόνο σύμφωνα με τις διατροφικές τους ανάγκες (μεγάλες, μεσαίες, μικρές) και έτσι το έδαφος δεν κουράζεται.
 4. Με την εξυγίανση του εδάφους με ανάλογα παρασκευάσματα από φυτά όπως τσουκνίδα, πολυκόμπι, ταραξάκο κ.λ.π.
 5. Με την ενίσχυση της δύναμης αντιστάσεως των φυτών σε ασθένειες και βλαβερά ζωύφια με παρασκευάσματα από φυτά του κήπου μας .
 6. Με προληπτικά ψεκάσματα κατά των ασθενειών και βλαβερών ζωυφίων.
 7. Με την αγορά υγιών φυτών και δένδρων ή με την κατασκευή φυτωρίου στον κήπο μας.
 8. Με τη φύτευση φυτών που προσελκύουν τα ωφέλιμα ζωύφια για να εξελιχθούν και να διατραφούν αργότερα με τα βλαβερά του κήπου.
 9. Εδαφοκάλυψη για να παραμένει η υγρασία στο έδαφος.
 10. Με τη σωστή θέση κάθε φυτού στον κήπο.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιοί είναι οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που συναντούμε στο νερό;

 

Οι κίνδυνοι που συναντούμε στο νερό μπορεί να ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους χημικούς ή στους μικροβιολογικούς κινδύνους.

 

Χημικοί Κίνδυνοι

 • Τοξικές Ουσίες, είτε ως αποτέλεσμα της φύσης των πετρωμάτων με τα οποία το νερό έρχεται σε επαφή, είτε λόγω ρύπανσης.
 • Νιτρικά, με κύρια πηγή προέλευσης τα λιπάσματα
 • Χλώριο - Υπερχλωρίωση

 

Μικροβιολογικοί Κίνδυνοι 

 • Κολοβακτηριοειδή, μικροοργανισμοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται ως δείκτες υγιεινής κατάστασης. Τόσο επικίνδυνοι που η παραμικρή παρουσία τους καθιστά το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
 • Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα : Πολλοί μικροοργανισμοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για νόσους 

 

 

 


 

Θρέψη και Λίπανση 

Φυτών και Καλλιεργειών

Αναλύσεις Εδάφους – Φυλλοδιαγνωστικές –Αναλύσεις Νερού

 

   Οι αποδόσεις μιας καλλιέργειας σε συγκομιδή, αλλά και οι επιδόσεις κάποιων φυτών (καλλωπιστικών) σε εμφάνιση, ανάπτυξη και ανθοφορία επηρεάζονται εκτός των άλλων και από την σωστή (ορθολογιστική) θρέψη.

                                             Σωστή Θρέψη

   Η σωστή θρέψη των φυτών έχει άμεση σχέση και με την υγεία τους. Ένας καλά διατρεφόμενος οργανισμός (φυτικός ή ζωικός) ανταπεξέρχεται σε καταστάσεις στρες (από κλίμα ή ασθένειες και εχθρούς) καλύτερα από έναν εξασθενημένο και κακοδιατρεφόμενο οργανισμό.

 

   Η θρέψη των φυτών γίνεται από το έδαφος με τη βοήθεια του νερού και άλλων καλλιεργητικών φροντίδων (όπως σκάλισμα για την οξυγόνωση των ριζών κ.α.). Τα θρεπτικά στοιχεία υπάρχουν στο έδαφος. Μάλιστα υπάρχουν και εδάφη όπως ορισμένα αργιλικά ή οργανικά που είναι πλούσια σε θρεπτικά και γόνιμα γενικά. Όμως τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους εξαντλούνται ιδιαίτερα όταν η συγκομιδή είναι μεγάλη. Για την αναπλήρωσή τους χρησιμοποιούνται λιπάσματα που είναι υλικά φυσικά (Βιολογική καλλιέργεια / κοπριά) ή χημικώς παρασκευαζόμενα (συμβατική καλλιέργεια / κοινά χημικά λιπάσματα).

 

Το ερώτημα που τίθεται πολλές φορές είναι : 

 

Έχει το έδαφος  μου όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται η συγκεκριμένη καλλιέργεια;

 

Ή γενικότερα, είναι το έδαφος μου γόνιμο* για να αναπτυχθεί σωστά και χωρίς προβλήματα η καλλιέργειά μου;

  Απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά έρχεται να μας δώσει η ανάλυση εδάφους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτήν είναι η λήψη ενός αντιπροσωπευτικού και ομοιογενούς δείγματος εδάφους (Οδηγίες Δειγματοληψίας)

 

                                  Μόνιμες Καλλιέργειες

   Ανάλυση εδάφους πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται πριν την εγκατάσταση μόνιμων καλλιεργειών όπως δένδρα, ελιά, αμπέλι, σπαράγγι, τριφύλλι κ.α. και μάλιστα εξετάζοντας και 2ο ή 3ο βάθος (υπέδαφος). Επίσης πριν την εγκατάσταση ετήσιων καλλιεργειών (περίπου 1 – 1,5 μήνα πριν τη σπορά ή τη φύτευση).

                                   Φυλλοδιαγνωστική

  Η φυλλοδιαγνωστική είναι η μέθοδος για να διαγνώσουμε ένα πρόβλημα θρέψης στο στάδιο ανάπτυξης και εξέλιξης της καλλιέργειας (προϋποθέτει παρουσία φύλλων). Είναι κάτι σαν ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης του φυτού.

Συνίσταται ιδιαίτερα σε εγκατεστημένες μόνιμες καλλιέργειες (ελιά , αμπέλι κ.α.) σε συνδυασμό με την ανάλυση εδάφους. Μάλιστα η φυλλοδιαγνωστική προσεγγίζει καλύτερα τα προβλήματα θρέψης επειδή δείχνει όχι αυτό που υπάρχει στο έδαφος αλλά αυτό που παίρνει το φυτό από το έδαφος. Επίσης ενδείκνυται για δυναμικές ετήσιες καλλιέργειες όπως τομάτα, αγγούρι κ.α. στη φάση της ανάπτυξής τους.

 

    Όπως προαναφέρθηκε, τα θρεπτικά στοιχεία με την βοήθεια του νερού τροφοδοτούν τα φυτά από το έδαφος.

   Η ποιότητα του νερού άρδευσης (σε επιφανειακές ή βαθιές γεωτρήσεις) παρουσιάζει πολλές φορές προβλήματα.

   Η ύπαρξη αλατότητας, νατρίου, χλωρίου ή βορίου μπορεί να δημιουργήσουν παθογένεια (εναλάτωση ή αλκαλίωση) στο έδαφος ή τοξικότητα (χλωρίου ή βορίου) στα φυτά.

   Κακή ανάπτυξη φυτών, ή συμπτώματα πτώσης άνθεων ή καρπών, περιφερειακό  κάψιμο στα φύλλα κ.α. μπορεί αν οφείλονται σε κακή ποιότητα νερού.

  

Τα Οφέλη από τις Αναλύσεις Εδάφους-Φύλλων-Νερού

 1. Σωστή λίπανση – θρέψη, αποφυγή περιττών εξόδων (ξέρω τι κάνω)
 2. Σωστή επιλογή καλλιέργειας ή υποκειμένου αμπέλου (κατάλληλο φυτό στο κατάλληλο έδαφος)
 3. Άμεση αντιμετώπιση – Στοχευμένη διάγνωση προβλημάτων θρέψης με την φυλλοδιαγνωστική (ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης του φυτού)
 4. Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στο νερό άρδευσης (ούτε που περνάνε από το μυαλό μας – διαυγές νερό δεν σημαίνει και ποιοτικά καλό νερό!)

 

* Ο όρος γόνιμο εκτός από την επάρκεια του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία αφορά και την φυσική κατάσταση δηλαδή το  p H (όξινο – αλκαλικό), την αλατότητα, το CaCO­3, τη μηχανική σύσταση, την παρουσία και τον τύπο δομής, την οργανική ουσία του εδάφους, την παθογένεια ή μη, κ.α.

 

   ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Με την ανάλυση εδάφους, γνωρίζουμε εκ των προτέρων, τι υπάρχει και τι λείπει από το έδαφος. Έτσι πετυχαίνουμε τη σωστή ανάπτυξη των φυτών χωρίς προβλήματα θρέψης, την αύξηση της παραγωγής και μείωση των εξόδων υπερλίπανσης. Έτσι είμαστε τρεις φορές κερδισμένοι.

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩΝ

Στα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας, η ανάλυση των φύλλων, μας βοηθά να διαγνώσουμε έγκαιρα την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στα φυτά και να επέμβουμε έγκαιρα και άμεσα με διαφυλλικούς ψεκασμούς αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα. Στις μόνιμες καλλιέργειες, όπως δένδρα, αμπέλι, σπαράγγι, ελιά κ.α. με βάση τη φυλλοδιαγνωστική μπορούμε να δούμε τις ελλείψεις και να προγραμματίσουμε τη λίπανση της επόμενης χρονιάς.

 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Καλλιέργειες όπως το αγγουράκι κ.α. , δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα όταν το νερό άρδευσης περιέχει πολλά άλατα.

Με τη συνεχή χρήση νατριούχου νερού μπορεί να καταστραφεί το έδαφος. 

Όταν το βόριο βρίσκεται σε τοξικές συγκεντρώσεις στο νερό, χωράφια που ποτίζονται με το νερό αυτό παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα βορίου.

Τέτοια προβλήματα μπορούν να διαγνωστούν με τις αναλύσεις νερού.