ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Με την ανάλυση εδάφους, γνωρίζουμε εκ των προτέρων, τι υπάρχει και τι λείπει από το έδαφος. Έτσι πετυχαίνουμε τη σωστή ανάπτυξη των φυτών χωρίς προβλήματα θρέψης, την αύξηση της παραγωγής και μείωση των εξόδων υπερλίπανσης. Έτσι είμαστε τρεις φορές κερδισμένοι.

 

Αναλύσεις Εδάφους

Προσδιορισμοί

Ε1 :Μηχανική Σύσταση

Ε2 :pH

Ε3 :Ηλεκτρική Αγωγιμότητα

Ε4 :Ανθρακικό Ασβέστιο

Ε5 :Οργανική Ουσία

Ε6 :Φώσφορος

Ε7 :Κάλιο

Ε8 :Μαγνήσιο

Ε9 :Σίδηρος

Ε10 :Ψευδάργυρος

Ε11 :Μαγγάνιο

Ε12 :Χαλκός

Ε13 :Βόριο

Συνδυασμοί Αναλύσεων

ΣΕ 1 - Βασική Ανάλυση:  Περιλαμβάνει τις αναλύσεις Ε1 ως Ε8

ΣΕ 2 – Ανάλυση Υπεδάφους:  Περιλαμβάνει τις αναλύσεις Ε1 ως Ε4

ΣΕ 3 – Βασική Ανάλυση + 1 ιχνοστοιχείο: Περιλαμβάνεις τις αναλύσεις Ε1 ως Ε8 και ένα εκ των ιχνοστοιχείων από Ε9 ως Ε13

ΣΕ 4 – Βασική Ανάλυση + Βόριο + 1 ιχνοστοιχείο : Περιλαμβάνει τις αναλύσεις Ε1 ως Ε8, την Ε13 και μια εκ των Ε9 ως Ε12.

ΣΕ 5 – Πλήρης ανάλυση : Περιλαμβάνει όλες τις αναλύσεις από Ε1 ως Ε13