6 Ιουλίου, 2020

Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους φυλλοδιαγνωστική.

Το αμπέλι είναι καλλιέργεια που ευδοκιμεί χωρίς μεγάλες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα όταν αναπτύσσεται σε εδάφη όχι πολύ πλούσια, δίνει ποιοτικά προϊόντα οίνου.

Η ανάλυση εδάφους είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μελλοντικός αμπελοκαλλιεργητής, πολύ πριν αποφασίσει την αγορά των φυτών και την επιλογή της ποικιλίας διότι πρέπει να επιλέξει εκ των προτέρων το υποκείμενο ( ασβεστούχα – μη ασβεστούχα εδάφη). Εκτός αυτού η ανάλυση εδάφους θα δώσει πληροφορίες για το pH, την αλατότητα, την μηχανική σύσταση και το ποσοστό οργανικής ουσίας του επιφανειακού στρώματος όπου θα αναπτυχθεί η καλλιέργεια.
Απαραίτητη επίσης είναι και η ανάλυση υπεδάφους πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα διότι εκεί θα δούμε τι συμβαίνει στα βαθύτερα στρώματα όσον αφορά την στράγγιση (υψηλή στάθμη υπόγειου νερού), την παρουσία αδιαπέραστης στρώσης ή διαφορετικού πετρώματος (ασβεστούχα υλικά), την αλατότητα στο βάθος και την μηχανική σύσταση του υπεδάφους (άμμος, άργιλος, χαλίκια, πέτρες κ.ά.).

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του επιφανειακού στρώματος θα προσδιοριστεί και η βασική (υπογειακή) λίπανση στο βαθύ όργωμα, πριν την εγκατάσταση για να δημιουργηθούν (εφόσον δεν υπάρχουν) τα αποθέματα σε βασικά θρεπτικά στοιχεία όπως το Κάλιο, το Μαγνήσιο και ο Φώσφορος. .

Επίσης θα εντοπισθούν (εφόσον αναλυθούν) οι ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία ( Βόριο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Χαλκός) που πιθανόν θα παρουσιαστούν στην καλλιέργεια μετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και μόλις εισέρχεται σε ηλικία παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω αφορούν τις αναλύσεις εδάφους πριν ακόμα εγκατασταθούν τα κλίματα στο χωράφι. Στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια οι αναλύσεις εδάφους έχουν ως στόχο και σκοπό να προσδιορίσουν τις ελλείψεις ή τις περίσσειες των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και να προσδιορίσουν την σωστή και ορθολογική λίπανση του αμπελώνα προσθέτοντας στο έδαφος με τα κατάλληλα λιπάσματα τα στοιχεία που λείπουν ή αποφεύγοντας λιπάνσεις με στοιχεία που υπάρχουν ή περισσεύουν στο έδαφος προστατεύοντας έτσι την καλλιέργεια από ανταγωνισμούς θρεπτικών και τοξικότητες αλλά και την τσέπη του αμπελουργού από περιττά έξοδα.
Βασικός στόχος του κάθε επαγγελματία είναι να πετύχει την καλύτερη ποιότητα προϊόντων με το μικρότερο κόστος.
Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με στοχευμένες κινήσεις όπως είναι ο προσδιορισμός των θρεπτικών στοιχείων που λείπουν ή περισσεύουν όχι στο έδαφος μόνο αλλά στο ίδιο το φυτό εκεί που πρέπει να φτάσει ( και ενδεχομένως δεν πήγε) το λίπασμα που ρίξαμε στο έδαφος.

Η διαγνωστική μέθοδος για το παραπάνω λέγεται ανάλυση φυτικών ιστών ή φυλλοδιαγνωστική. Αυτή στηρίζεται στο εξής: Συλλέγουμε φύλλα ή μίσχους (ιδιαίτερα για το αμπέλι) από συγκεκριμένα μέρη του φυτού και δημιουργούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης του αμπελώνα. Το δείγμα αποστέλλεται με την κατάλληλη φροντίδα στο Εργαστήριο για ανάλυση. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις μετρήσεις επιστημόνων από παρόμοια δείγματα που υπάρχουν σε ειδικούς πίνακες στη διάθεση του Εργαστηρίου. Η σύγκριση των τιμών μας δείχνει τις ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων. Επίσης μαθαίνουμε για τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε επάρκεια και για αυτά που υπερβαίνουν την επάρκεια και η περίσσεια τους ίσως προκαλεί τοξικότητα στα φυτά. Με βάσει τα αποτελέσματα και την γνώση των συνθηκών της καλλιέργειας γίνεται σχολιασμός και η σχετική πρόταση λίπανσης και διαχείρισης της καλλιέργειας, δηλαδή ποια θρεπτικά στοιχεία με ποιόν τρόπο (διαφυλλικά ή από το έδαφος) και πότε θα εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, την διαχείριση των στοιχείων σε επάρκεια και τον περιορισμό, αποφυγή και ΄΄μπλοκάρισμα΄΄ των περισσευόντων- τοξικών θρεπτικών στοιχείων.

Ιδιαίτερα για την διαγνωστική της θρεπτικής κατάστασης του αμπελιού σε ηλικία παραγωγής τα προβλήματα θρέψης μπορούν έγκαιρα να εντοπισθούν-διαγνωσθούν και με στοχευμένες εφαρμογές να ελέγξουμε την θρέψη νωρίς κερδίζοντας έτσι την παραγωγή της τρέχουσας περιόδου.

Η φυλλοδιαγνωστική είναι η ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης του αμπελώνα. Δείχνει στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτό το θρεπτικό στοιχείο που λείπει στο φυτό ανεξαρτήτων αν υπάρχει ή όχι στο έδαφος.
Λανθάνουσα τροφοπενία λέγεται η έλλειψη θρεπτικού στοιχείου που δεν εκδηλώνεται με τυπικά συμπτώματα στο φυτό παρόλα αυτά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Επειδή ακριβώς δεν εκδηλώνεται με συμπτώματα γιαυτό και δεν βάζει σε υποψία τον αμπελουργό-καλλιεργητή ο οποίος νομίζει ότι όλα ΄΄βαίνουν καλώς΄΄ και καταλαβαίνει τη διαφορά όταν κάνει ταμείο είτε στην ποσότητα (εύκολα αποσπώμενες από το μίσχο ράγες → μικρότερο ΄΄τονάζ΄΄) είτε στην ποιότητα (άγλυκα σταφύλια-χαμηλά σάκχαρα- β΄ ποιότητα κρασιού, σταφίδας, επιτραπέζιων σταφυλιών).
Η ανάλυση μίσχων στη φάση της πλήρους άνθησης (΄΄μούρο΄΄) γίνεται ως εξής: Συλλέγονται 80-100 μίσχοι ένας από κάθε κλήμα απέναντι από το χαμηλότερο τσαμπί (πριν την αποφύλλωση). Περπατώντας το αμπέλι μαζεύουμε από ομοιόμορφης ανάπτυξης, ποικιλίας, ηλικίας κλήματα 80-100 μίσχους δημιουργώντας ένα αντιπροσωπευτικό και ομοιογενές δείγμα. Το δείγμα αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ (με τα ΕΛΤΑ courier) με την κατάλληλη φροντίδα ( να μη στεγνώσει και να μην ΄΄ανάψει΄΄) σε χάρτινη σακούλα και δροσερή συσκευασία στο Εργαστήριό μας στη διεύθυνση Ν.Παπαγεωργίου 10 – τκ 57200-Λαγκαδάς τηλέφωνο:2394025056 – Πληροφορίες στον ιστότοπο www.megalabo.gr

Νεώτερα Άρθρα

9 Νοεμβρίου, 2020

Ο παραγωγικός αμπελώνας

Στοχευμένες δράσεις για ποιοτικά προϊόντα   Στη σύγχρονη αμπελοκομική τεχνική, τόσο στην περίπτωση της βιολογικής όσο και της συμβατικής καλλιέργειας, είναι επιθυμητή η επιστράτευση κάθε πόρου γνώσης με σκοπό τις στοχευμένες επεμβάσεις για μια πλούσια και ποιοτική παραγωγή. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον καιρό ή το κλίμα, στρέφουμε τις δράσεις στη σφαίρα της […]

6 Νοεμβρίου, 2020

Η ανάλυση φύλλων ως διαγνωστική μέθοδος για τα προβλήματα θρέψης στην καλλιέργεια ελιάς.

Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου ξεκίνησε. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να ανταμειφθούν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς, να δικαιωθεί η προσπάθεια, να επαληθευθούν η να διαψευθούν οι προσδοκίες. Σαν καλλιεργητής ήσουν συνεπής για να καλύψεις τις ανάγκες των δένδρων, να τα προστατέψεις από εχθρούς και ασθένειες και να δώσεις ότι καλύτερο μπορούσες για τη […]

6 Ιουλίου, 2020

Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους φυλλοδιαγνωστική.

Το αμπέλι είναι καλλιέργεια που ευδοκιμεί χωρίς μεγάλες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα όταν αναπτύσσεται σε εδάφη όχι πολύ πλούσια, δίνει ποιοτικά προϊόντα οίνου. Η ανάλυση εδάφους είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μελλοντικός αμπελοκαλλιεργητής, πολύ πριν αποφασίσει την αγορά των φυτών και την επιλογή της ποικιλίας διότι πρέπει να επιλέξει εκ των προτέρων το […]

Εγγραφείτε στο newsletter μας