ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ Σκοπός της ανάλυσης

Είναι κατάλληλο το έδαφος μου για τα φυτά που επιθυμώ να καλλιεργήσω;

Ποια στοιχεία λείπουν από το έδαφος μου και πως μπορώ να συμβάλλω στην αναπλήρωση τους;

Ποιο είναι το ιδανικότερο σχέδιο λίπανσης για την αύξηση της παραγωγής μου αλλά και την παραγωγή ανθεκτικότερων φυτών;

Συνοψιζόντας:

Με την ανάλυση εδάφους, γνωρίζουμε εκ των προτέρων, τι υπάρχει και τι λείπει από το έδαφος. Έτσι πετυχαίνουμε τη σωστή ανάπτυξη των φυτών χωρίς προβλήματα θρέψης, την αύξηση της παραγωγής και μείωση των εξόδων υπερλίπανσης. Έτσι είμαστε τρεις φορές κερδισμένοι.
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΦΥΛΛΩΝ Η φυλλοδιαγνωστική είναι μια ανάλυση που μπορεί να γίνει όλο το χρόνο γιατί σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες τα φύλλα ελιάς δίνουν σταθερές τιμές στην διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερα μετά τη συγκομιδή για τον προσδιορισμό των ελλείψεων και την στοχευμένη λίπανση. Επίσης στη φάση της ανάπτυξης για παρεμβάσεις διαφυλλικά

Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι στις πολυετείς-μόνιμες καλλιέργειες όπως δένδρα, αμπέλι κ.ά, η ανάλυση φυτικών ιστών π.χ. φύλλων αποδίδει καλύτερα την εικόνα της θρεπτικής κατάστασης.

Με την ανάλυση αυτή εντοπίζονται τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται σε έλλειψη, σε επάρκεια, η σε περίσσεια με βάση τις ΄΄στάνταρ΄΄ τιμές που έχουν προκύψει από επιστημονικές έρευνες πολλών ετών.

Έτσι προσδιορίζονται οι τροφοπενίες ή οι φυτοτοξικότητες που ενδεχομένως ευθύνονται για τις κακές αποδόσεις και επιδόσεις των ελαιοδένδρων, και προτείνονται τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης με εφαρμογές των κατάλληλων σκευασμάτων και λιπάνσεις στο έδαφος, υδρολιπάνσεις ή διαφυλλικές λιπάνσεις στην πιο κατάλληλη εποχή (στοχευμένα)
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΡΟΥ Καλλιέργειες όπως το αγγουράκι κ.α. , δεν αναπτύσσονται και δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα όταν το νερό άρδευσης περιέχει πολλά άλατα. Με τη συνεχή χρήση νατριούχου νερού μπορεί να καταστραφεί το έδαφος. Όταν το βόριο βρίσκεται σε τοξικές συγκεντρώσεις στο νερό, χωράφια που ποτίζονται με το νερό αυτό παρουσιάζουν φυτοτοξικότητα βορίου.

Τέτοια προβλήματα μπορούν να διαγνωστούν με τις αναλύσεις νερού.