Βασικές Αναλύσεις

Σκοπός της ανάλυσης

Οι αναλύσεις για την ποιότητα του νερού πραγματοποιούνται με σκοπό την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των χημικών ουσιών , των ιδιοτήτων και των μικροβίων  που απαντώνται σε αυτό.

Οι παράμετροι που θα πρέπει να αναλύονται ορίζονται από τη χρήση για την οποία το νερό προορίζεται.

Δεχόμαστε και αναλύουμε δείγματα νερού  το οποίο χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές διαδικασίες, κτηνοτροφικές μονάδες, νερό αποβλήτων, νερό άρδευσης,  πόσιμο νερό οικιακής χρήσης ή χρήσης σε υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχιακές μονάδες , νερό πισίνας κ.α.

Νερό Άρδευσης

Η τιμή του pH, η αλατότητα , η περιεκτικότητα σε Βόριο κ.α. μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την καλλιέργεια μας και να προκαλέσουν χρόνια προβλήματα στο έδαφος αλλά και στην παραγωγή.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε και να διορθώσετε τέτοιου είδους προβλήματα, καθώς και να τα προλάβετε πριν την εγκατάσταση ακριβών αρδευτικών συστημάτων.

Πόσιμο Νερό

Όλοι μας θέλουμε να ξέρουμε ότι το νερό που πίνουμε και δίνουμε στα παιδιά μας είναι ασφαλές προς κατανάλωση και δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα υγείας.

Μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει και καλύπτει τις ανάγκες σας ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και τη χρήση που κάνετε.

Το εργαστήριο μας προσφέρει γκάμα χημικών αλλά και μικροβιολογικών αναλύσεων για τον προσδιορισμό της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Εκτίμηση Ρίσκου

Πριν προβείτε σε αγορά ακίνητης περιουσίας ή γης, ή ακόμη και πριν επενδύσετε σε κάποιο νέο εγχείρημα, σας συστήνουμε την ανάλυση του νερού που πρόκειται να χρησιμοποιείτε. Έτσι θα πληροφορηθείτε για την ποιοτική κατάσταση του διαθέσιμου νερού όσον αφορά τα άλατα, τα βαρέα μέταλλα, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα παθογόνα μικρόβια κ.α.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα εξ’ αρχής μπορείτε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες όπου και αν αυτό είναι απαραίτητο.

Δημοφιλέστερες Αναλύσεις
Νιτρικά Παραγγελία
Νιτρικά και Νιτρώδη Παραγγελία
Έλεγχος Αποτελεσματικότητας Φίλτρου

Συγκριτική ανάλυση πριν και μετά το Φίλτρο

Παραγγελία
Απλή Φυσικοχημική Ανάλυση

pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα , Χλώριούχα, Νιτρικά, Νιτρώδη, Ολική Σκληρότητα, Αλκαλικότητα

Παραγγελία
Καταλληλότητα Πόσιμου

Ιοντική και Μικροβιολογική

Χρώμα, Οσμή,  Γεύση, pH, Αγωγιμότητα  (στους 20⁰C), Θολότητα, Υπολειμματικό Χλώριο, Ιόντα Φθοριούχα, Χλωριούχα , Νιτρώδη , Βρωμιούχα , Νιτρικά, Φωσφορικά, Θειικά, Λιθίου , Νατρίου, Αμμωνιακά  Καλίου , Μαγνησίου, Ασβεστίου , Ολική σκληρότητα

Παραγγελία

(ΟΜΧ 37 – 22, Coliforms, E.coli, Enterobacteria)

Νερό Άρδευσης
 • Κίνδυνος Αλκαλίωσης
 • Κίνδυνος Εναλλάτωσης
 • Καταλληλότητα από άποψη Βορίου
Παραγγελία
Ιοντική Χρωματογραφία

Χρώμα, Οσμή, Γεύση, pH, Αγωγιμότητα  (στους 20⁰C), Θολότητα, Υπολειμματικό Χλώριο, Ιόντα Φθοριούχα, Χλωριούχα , Νιτρώδη , Βρωμιούχα , Νιτρικά, Φωσφορικά, Θειικά, Λιθίου , Νατρίου, Αμμωνιακά  Καλίου , Μαγνησίου, Ασβεστίου , Ολική σκληρότητα

Παραγγελία
Ιοντική + Μέταλλα

Ιοντική + κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, άργυρος κλπ

Παραγγελία
Ιοντική + Μέταλλα + Φυτοφάρμακα Παραγγελία
Μικροβιολογική Πόσιμο

ΟΜΧ 37 – 22, Coliforms, E.coli, Enterobacteria

Παραγγελία
Αρσενικό Παραγγελία
Κτηνοτροφικές μονάδες
 • Ph
 • Αγωγιμότητα
 • Μικροβιολογικά (ΟΜΧ 37⁰C – Ολικά Κολοβακτηριοειδή)
 • Νιτρικά
Παραγγελία
Ρωτήστε μας για περισσότερες αναλύσεις Παραγγελία

Σκοπός της ανάλυσης

Πάρτε στα χέρια σας την ακτινογραφία της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας σας μέσω της ανάλυσης φύλλων και φυτικών ιστών και σχεδιάστε με ακρίβεια το λιπαντικό σας πλάνο για διαφυλλικές επεμβάσεις με άμεσα αποτελέσματα.

Περιορίστε τα έξοδά σας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με περιττά λιπάσματα με το εξειδικευμένο σχέδιο λίπανσης που προκύπτει από τις πραγματικές ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία.

Δημοφιλέστερες Αναλύσεις
Φυλλοδιαγνωστική – Ακτινογραφία Θρέψης

Διαπίστωση ελλείψεων – τοξικοτήτων μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων

 • Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων Θρέψης
 • Καθορισμός επεμβατικού λιπαντικού σχεδίου ακόμη και στη μέση της καλλιεργητικής περιόδου με άμεσα αποτελέσματα
Παραγγελία
Συγκριτική Φυλλοδιαγνωστική

Συγκριτική ανάλυση δειγμάτων με διαφορετικό φαινότυπο – πχ. Υγιή – προβληματικά

Παραγγελία
Πακέτο Θρέψης 1

Βασική εδάφους + Φύλλοδιαγνωστική

Παραγγελία
Πακέτο Θρέψης 2

Βασική εδάφους + Φύλλοδιαγνωστική +Άρδευση

Παραγγελία
Ανάλυση μίσχων Παραγγελία

Σκοπός της ανάλυσης

Είναι κατάλληλο το έδαφος μου για τα φυτά που επιθυμώ να καλλιεργήσω; Ποια στοιχεία λείπουν από το έδαφος μου και πως μπορώ να συμβάλλω στην αναπλήρωση τους; Ποιο είναι το ιδανικότερο σχέδιο λίπανσης για την αύξηση της παραγωγής μου αλλά και την παραγωγή ανθεκτικότερων φυτών;

Δημοφιλέστερες Αναλύσεις
Πλήρης Ανάλυση Εδάφους
 • πριν την εγκατάσταση καλλιέργειας
 • για την παρακολούθηση της πορείας θρέψης
 • για τον καθορισμό εξειδικευμένου ετήσιου λιπαντικού πλάνου

 

Παραγγελία

Μηχανική σύσταση, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Οργανική Ουσία, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φώσφορος, Κάλιο , Μαγνήσιο Σίδηρος, Χαλκός, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος και Βόριο

Βασική Ανάλυση εδάφους
 • πριν την εγκατάσταση καλλιέργειας
 • για την παρακολούθηση της πορείας θρέψης
 • για το σχεδιασμό κατευθυντήριου ετήσιου λιπαντικού πλάνου
Παραγγελία

Μηχανική σύσταση, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Οργανική Ουσία, Ανθρακικό Ασβέστιο, Φώσφορος, Κάλιο , Μαγνήσιο

Ανάλυση Υπεδάφους
 • Πριν την εγκατάσταση δενδρώδους καλλιέργειας
 • Πριν την επιλογή υποκειμένου πχ. Αμπέλι
Παραγγελία

Μηχανική σύσταση, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Ανθρακικό Ασβέστιο

Ανάλυση Εδάφους για φερτά υλικά
 • Για ανάπλαση εδάφους – κατασκευή κήπων
Παραγγελία

Μηχανική σύσταση, pH, Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, Ανθρακικό Ασβέστιο

Άλλες αναλύσεις

Λάδι

Δημοφιλέστερες Αναλύσεις
Βασικό Πακέτο: Προσδιορισμός χαρακτηριστικών ελαιολάδου

(Οξύτητα – Αριθμός Υπεροξειδίων – K232, K268, ΔΚ)

Προφίλ Λιπαρών Οξέων

Γάλα

Δημοφιλέστερες Αναλύσεις
Πακέτο Λιποπρωτεΐνη

Λίπος, πρωτεΐνες, λακτόζη, ΣΥΑΛ

Πακέτο Λιποπρωτεΐνη + Σημείο Πήξης

Λίπος, πρωτεΐνες, λακτόζη, ΣΥΑΛ, Σημείο Πήξης

Αντιβιοτικά
Σωματικά κύτταρα
Ανίχνευση νοθείας σε γίδινο, αγελαδινό

Δεν βρίσκετε την ανάλυση που θέλατε;

Επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες

Εγγραφείτε στο newsletter μας

espa